Tien keer halen, negen keer betalen

Met deze tienrittenkaart kunt u tien keer bijles afnemen. U krijgt één keer bijles van mij gratis. De tienrittenkaart is te gebruiken in veertig schoolweken na afname. De kaart is dus geldig voor een heel schooljaar, de kaart kan echter het gehele jaar afgenomen worden. Vanaf het moment van afname gaan de weken tellen. Zo kunt u uw kind dus bijles laten afnemen op het moment dat het wenselijk is, bijvoorbeeld rondom toets weken en overgangsrapporten.

Kennismaking vooraf

Voordat u besluit een tienrittenkaart af te nemen is het prettig eerst een keer kennis te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken via het contactformulier.