Specialist Begaafdheid

Als Specialist Begaafdheid onderzoek ik waar de onderwijsbehoeften van een leerling liggen. Welke stappen moet een leerling maken om verder te komen in een leerproces. Dit is van wezenlijk belang voor de ontwikkeling van een kind.

Vaak zien we dat hoogbegaafde leerlingen moeilijkheden ervaren bij de executieve functies. Executieve functies (EF) zijn hogere cognitieve processen die nodig zijn om activiteiten te plannen en te sturen. Deze functies hebben alles te maken met hoe je opdrachten aanvliegt. Hoe start je, hoe maak je een planning en hoe houd je je er ook nog aan? Het organiseren van wat er bij de opdracht komt kijken. Timemanagement, samenwerking, wat kun je wel en niet zeggen en hoe reageer je als groepsgenoten niet begrijpen wat jij bedoelt?

Als Specialist Begaafdheid ben ik regelmatig bezig met het verbeteren van deze executieve functies. Samen bekijken we waar de leerling, de ouders en de leerkracht tegenaan loopt. Daarop maken we een plan waarin we stappen maken in de goede richting. Dit zullen kleine stappen zijn die steeds worden geëvalueerd en aangescherpt. We kiezen bewust voor kleine stappen omdat deze ten eerste makkelijker bereikt worden en ten tweede omdat deze dan makkelijker beklijven in het doen en laten van het kind.

We leren de kinderen omgaan met balen en falen en zullen successen vieren!