Wat wij voor je kunnen doen…

Bijles:

Leerlingen, jongeren, studenten en volwassenen kunnen bij ons terecht voor bijles op vele vakgebieden. Denk hierbij aan o.a. rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen, Nederlands, wiskunde, natuurkunde, scheikunde, wereld oriëntatie en medisch rekenen.

Het gebeurt ook regelmatig dat een leerling komt voor bijles in een vak dat op dat moment de aandacht verdient. Deze vakken kunnen wekelijks verschillen. Eigenlijk is dit een combinatie van bijles en huiswerk begeleiding. Het gaat hierbij vaak om het leren leren. Hoe pak ik een opdracht aan, hoe zorg ik ervoor dat de stof in mijn hoofd komt en hoe kan ik de stof op een andere manier bekijken zodat ik het beter begrijp.

Ik help je van een ingewikkeld verhaal een logisch verhaal te maken.

Begaafde en hoogbegaafde kinderen zijn er altijd al geweest. Vroeger moesten ze zich maar ‘gewoon’ aanpassen aan het gemiddelde niveau van de groep. Er waren regelmatig kinderen die alleen maar tienen scoorden, maar die voor ‘vlijt’ een onvoldoende kregen…

Tegenwoordig worden deze kinderen steeds meer gezien. Er worden plusgroepen geformeerd en worden meer uitdagende opdrachten bedacht. Toch denk ik dat dit nog lang niet volstaat. Ik ben ervan overtuigd dat we met ‘anders’ denken heel veel kunnen bereiken. Ik denk graag ‘anders’ mee. Met mijn expertise en ervaring kan ik scholen, ouders en kinderen helpen stappen in de goede richting te zetten. Elk kind heeft het recht om te groeien.